Rozvoj areálu Sklenářka

Sklenářka

Milí přátelé a příznivci Sklenářky,

od roku 2013 spravujeme a opravujeme areál o rozloze 7ha tak, aby mohl sloužit a poskytovat bezpečný prostor pro sebezkoumání, osobní rozvoj, soběstačný způsob života a odpočinek. Areál zahrnuje plochy lesa, louky a mnoho objektů, z nichž některé byly postaveny začátkem 20. století (vila, stodola, jezírko) a některé v 50. letech (bílý dům, chatky, byty u parkoviště). Jakkoli je areál nyní provozuschopný a daří se ho z provozních příjmů postupně zvelebovat, do ideálního technického a estetického stavu ještě mnoho schází. Provozním subjektem je společnost Sklenářka s.r.o., jejímž jediným posláním je rozvoj Sklenářky a veškeré získané prostředky jsou investovány zpět do projektu (pokud někdy nějaký zisk vznikne, nebude dělen mezi společníky).

Pokud můžete a chcete rozkvět Sklenářky podpořit, přijmeme tuto podporu s vděčností. Bude využita uvážlivě na investice většího rozsahu, které zatím není možné pokrýt z výnosů standardního provozu.

Vaší dosavadní podpory si velmi vážíme, bez ní bychom teď nebyli tam, kde jsme.

AKTUÁLNÍ PROJEKTY VE FÁZI PŘÍPRAVY NEBO REALIZACE

JAK DAROVAT

Ceníme si jakékoli podpory - vaše příspěvky nám pomáhají tvořit stabilní finanční plány pro naše projekty. Přispět můžete pravidelným nebo jednorázovým příspěvkem na transparentní účet vedený u FIO banky: 2500525603/2010.

IBAN: CZ2420100000002500525603
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

Všechny dary bez určení účelu putují na projekt označený jako prioritní. Pokud máte chuť podpořit v rámci rozvoje Skenářky něco jiného, uveďte to do poznámky nebo nám napište. Do poznámky k platbě, prosíme, uveďte svou adresu (potřebujeme kvůli zaúčtování).

Jako výraz naší vděčnosti nabízíme dárcům odměnu ve formě účasti na programu, který pořádáme, dle individuální dohody. Všichni dárci budou také uvedeni na webu mezi těmi, kdo Sklenářku podpořili (pokud si nepřejí zůstat v anonymitě).

JAK SI DAR ODEČÍST Z DANÍ

Za své dary můžete podle zákona získat daňové zvýhodnění.
Pro zaslání potvrzení nebo smlouvy o finančním daru nám napište na tereza@sklenarka.cz.

Detailní informace o odečtech z daní

Fyzické osoby (§ 15 odst. 5 zákona o dani z příjmu): Od základu daně mohou fyzické osoby odečíst hodnotu poskytnutých bezúplatných plnění (darů), pokud jejich úhrnná hodnota ve zdaňovacím období přesáhne 2 % ze základu daně anebo činí alespoň 1 000 Kč. V úhrnu lze odečíst nejvýše 15 % z daňového základu. Pro možnost daňově uplatnit dar musí jít tedy minimálně o dar nebo o součet darů za rok převyšující částku 1 000 Kč nebo částku vyšší než 2 % základu daně.

Právnické osoby (§ 20 odst. 8 zákona o dani z příjmu): Od základu daně mohou právnické osoby odečíst hodnotu darů, pokud jejich hodnota činí alespoň 2 000 Kč. V úhrnu lze odečíst nejvýše 10 % z již sníženého základu daně. Pro daňové účely musí jít tedy minimálně o dar ve výši 2 000 Kč.

Podrobnější informace naleznete v Zákoně o dani z příjmů č. 586/199

JINÁ FORMA POMOCI

pomoc
PRÁCE

Máte vztah k řemeslu a zkušenosti? Vítáme manuální výpomoc při rekonstrukcích a stavbách. Podmínky dohodou, ideálně barter.
Pište Viktorovi na artraming@gmail.com

strom
VĚCNÝ DAR

Pokud máte nevyužitý materiál, nářadí nebo něco jiného, co by se v prostoru Sklenářky mohlo hodit, rádi po předchozí domluvě odkoupíme nebo odvezeme.

peníze
PŮJČKA

Charakter naší činnosti nám zatím neumožňuje financovat větší rekonstrukce najednou. Nízkoúročná nebo bezúročná půjčka na 1-5 let je pro nás velkou pomocí pro vyrovnání cash-flow.
Pište Tereze na tereza@sklenarka.cz